Zoner Photo Studio X

Zoner Photo Studio X 19.1706

Zoner Photo Studio ช่วยคุณควบคุมของรูปถ่าย
คะแนนผู้ใช้
4.1  (116 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
19.1706.2 (ลองดู)
นักพัฒนา:
ZONER software
Zoner Photo Studio ช่วยคุณควบคุมของรูปถ่าย ดาวน์โหลดรูปภาพจากกล้องของคุณ, การจัดเรียงแฟ้มจัดเก็บของคุณและแก้ไขและแบ่งปันของคุณภาพถ่าย—มันไม่เคยง่ายขึ้น Zoner Photo Studio FREE เป็นอิสระโปรแกรมสำหรับทุกขั้นตอนอยู่ในกระบวนการจัดการ, การแก้ไขและการแบ่งภาพถ่าย
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: